Romana Mazalová

Potřebujete pozvednout úroveň UX vašeho webu nebo opravit co nefunguje? Zabývám se kvalitativním výzkumem se zákazníky. Umím profesionálně pozorovat a správně se ptát.

Kdo jsem

Jsem psycholožka a působím na Univerzitě Palackého v Olomouci na Katedře psychologie. Zde učím předměty Psychologie trhu a reklamy, Prezentační dovednosti a Psychologický interakční výcvik. Posledních 10 let se zabývám psychologií nákupního chování se zaměřením na e-commerce.

Ke skvělému UX nevede univerzální jednoduchá cesta. Ráda vám vše vysvětlím v rámci školení nebo konzultací přímo nad vaším webem.

Ph.Dr. Romana Mazalová, Ph.D.

psychologie reklamy a marketingu

+420 775 666 321

romana.mazalova@gmail.com

Romana Mazalová