Skip to main content

O mně


Na vysoké škole vyučuji tyto předměty

Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Sociální sítě, PR, User experience (UX) ve zdravotnictví

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Psychologie trhu a reklamy
Prezentační dovednosti
Psychologický interakční výcvik

Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Sociální a komunikační kompetence v multimediálním prostředí

Romana Mazalová univerzita

Vzdělání

Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra psychologie
Magisterský titul z oboru Psychologie (prospěla s červeným diplomem)
Rigorózní řízení, doktorský titul (PhDr.) z oboru Psychologie
Postgraduální studium, doktorský titul (Ph.D.) z oboru Psychologie

Doplňující vzdělání a kurzy
Psycholog ve zdravotnictví, vydáno Univerzitou Palackého v Olomouci
Studium v oblasti pedagogických věd v rozsahu 250 hodin, vydáno UP v Olomouci
Kurz hypnózy pod vedením Prof. PhDr. Stanislava Kratochvíla, CSc.
Kurz kresby postavy (FDT) pod vedením Zdeňka Altmana
Trenér atletické přípravky, uděleno Českým atletickým svazem

Romana Mazalová univerzita

"Jsem životní optimista, sportovec tělem i duší, poslouchám německý punk a tancuju, když se nikdo nedívá.

Zima v Česku je pro mě dlouhá a mezi říjnem až březnem začínají moje pravidelné útěky do Asie.

Čtu víc, než by bylo zdrávo a nikdy nejím čerstvá rajčata..

Na spolupráci s vámi se těším už teď."

Romana Mazalová Bangkok