Skip to main content
JUDr. Bc. Svatava Veverková

JUDr. Bc. Svatava Veverková

Vedoucí právní poradny dTest

Příprava a vedení školení komunikačních dovedností pro právní poradce dTestu

Romana je naprosto výjimečná osobnost a obrovský profesionál. Hned při prvním osobním setkání jsem byla fascinovaná její pozitivní energií a obrovským nadšením pro věc. Spolupracovat s Romanou pro mě bylo velkou ctí a také radostí. Romana pro nás vedla školení Komunikace se zvláště zranitelnými spotřebiteli určené právním poradcům spotřebitelské organizace dTest. Musím vyzdvihnout její interaktivní způsob výkladu, kdy díky pro mne do té doby neznámé interaktivní technice dokázala, aby získané znalosti měli kolegové neustále na očích. Musím zmínit také proaktivitu Romany jako spoluautorky dokumentu Šmejdi. Díky němu se z předváděcích prodejních akcí, které byly do té doby opomíjeným tématem, stala ostře sledovaná kauza. Časem se dokonce podařilo předváděcí akce vymýtit a já si dovolím tvrdit, že velký podíl na tom měla právě Romana.